Газета психолог

Газета — Шкільний психолог

XII МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПЕДАГОГІКА XXI СТОЛІТТЯ»

РЕПОРТАЖ ІЗ МІСЦЯ ПОДІЇ

Тетяна ЗАБАРИЛО , заступник головного редактора газети «Здоров’я та фізична культура»;

Валентина СНІГУЛЬСЬКА, керівник проекту газети «Соціальний педагог», м. Київ

Із 25 липня по 1 серпня 2008 р. у смт. Кароліно-Бугазі, що біля Одеси, відбувся черговий XXII Міжнародний фестиваль «Педагогіка XXI століття». Цифра XXII багато про що говорить. Адже ми вже не раз були свідками того, як швидко йшло у небуття те чи інше починання. А фестивалі «Педагогіка XXI століття» проводяться з 1997 р. У них беруть участь педагоги,працівники науки, культури, освіти, а також представники управлінь освіти України, країн СНД і далекого зарубіжжя..

Уже протягом тривалого часу організатором цього дійства є Зульфія Мінгажева, президент Міжнародної громадської організації «Освіта нового тисячоліття» (м. Одеса).У рамках цьогорічного фестивалю відбулися:

• IX конкурс освітніх і просвітницьких програм та методичних розробок і посібників;• освітній парламент — місце діалогу, досліджень, прийняття рішень про розвиток освіти;• огляд-конкурс чинних моделей нової освіти;

• ярмарок педагогічних ідей та проектів;

• розробка проекту «Інститут безперервної освіти»;

Літня Школа громадянської культури (програма Школи мудрості);

• майстерні та лабораторії системи інноваційної освіти (творчий розвиток особистості, школа раннього розвитку, школа гувернерів);

• круглі столи («Сучасна сім’я та грома¬дянське суспільство»; «Діти майбутнього»);

• VI дитячо-юнацький фестиваль «Школа XXI століття».Фестиваль працював за ключовими напрямами:

1. Світогляд та філософія освіти.

2. Управління розвитком та якістю освіти.

3. Інноваційні технології у системі безперервної освіти:

• школа усвідомленого батьківства;

•школа раннього розвитку;

• початкова та середня школа;

• школа професійного самовизначення;

• школа творчості у колективі;

• школа активного довголіття.

4. Освіта: виховання, культура, просвіта.

5. Педагогічна психологія.

6. Освіта: здоров’я та екологія.

7. Освіта і розвиток суспільства.

Огляд-конкурс авторських програм, ме¬тодик, розробок відбувся на Міжнародному фестивалі «Педагогіка XXI століття» удев’яте. Члени конкурсного журі — новатори, управлінці, наукові співробітники. Склад журі періодично оновлюється. Залежно від тематики й кількості поданих робіт до журі долучаються кваліфіковані учасники фестивалю. Так, цього року позаштатними членами журі були:

Наталія Анатоліївна Худякова — доктор філософських наук, професор Челябінського державного універ¬ситету; Людмила Іванівна Алферова — заслужений учитель Росії, директор гімназії № 76 м. Челябінська.

До складу журі увійшли:

— Тетяна Іванівна Волковська — завідувач науково-методичної лабораторії педагогічних інновацій ОНМЦОКІТ, м. Одеса;

— Ольга Іванівна Виговська — завідувач відділу науково-аналітичної обробки і поширення інформації у сфері освіти АПН України, головний і науковий редактор всеукраїнського науково-практичного журналу «Директор школи, ліцею, гімназії», кандидат педагогічних наук;

— Анатолій Миколайович Фасоля — старший науковий співробітник Інституту педагогіки АПН, кандидат педагогічних наук;

— Віра Петрівна Чудакова — науковий співробітник Інституту педагогіки АПН;

— Зоя Іванівна Штефанець — головний спеціаліст управління освіти, молоді та спор¬ту Республіки Молдова;

— Ірина Вікторівна Самойленко — головний спеціаліст управління освіти і науки Одеської міської ради;

-Вікторія Іванівна Хворостянова — методист інформаційно-методичного центру управ¬ління освіти та науки Одеської міської ради.

На XII фестивалі на конкурс було заявлено 44 роботи, 6 робіт були представлені на огляд-конкурс чинних моделей освіти.Важливим є те, що на конкурсі’ автори проходять громадську експертизу, презентуючи свою роботу всім учасникам фестивалю».Реакція миттєва. Авторам робіт, які викликали особливий інтерес (а зацікавила практично кожна робота), ставлять запитання, обмінюються думками, самоорганізовуються групи для дальшого спілкування з теми. .Після цього компетентне конкурсне журі розглядає роботи, пише відгуки, виявляє найцікавіші моделі, колегіально приймає рішення щодо того, яка робота гідна отримати сертифікат фестивалю.Приємно те, що вже два роки генеральний спонсор фестивалю компанія «Інмаркет» виділяє призовий, фонд — грошові премії отримують автори робіт, які стали переможцями.

Подані на конкурс роботи можна поділити на чотири групи:

 1. дошкільне виховання;
 2. середня школа;
 3. вища школа;
 4. позашкільна освіта.

Кожна робота має свої особливості, нові погляди на ту чи іншу проблему.Приємно те, що багато робіт заслуговують найвищої оцінки за порушені теми, науковість, нові підходи в роботі з дітьми, студентами, вчителями. :Роботи на дошкільну тематику рецензувала й представляла конкурсному журі головний спеціаліст управління освіти і науки Одеської міської ради Ірина Вікторівна Самойленко. Ось її враження від деяких робіт.

«Дошкільний вік — школа набуття досвіду. Тому вкрай важливим є саме особистісно- орієнтований підхіддо розвитку та виховання дитини. Для його забезпечення передусім потрібно змінити позицію батьків, вихователів. Вільний розвиток особистості робить її щасливою, впевненою в собі, самодостатньою. А для цього саме батьки мають брати активну участь у розвитку та соціалізації дитини. ‘На XII Міжнародному фестивалі «Педагогіка XXI століття» я мала за честь познайомитися з молодими, творчими людьми, які хочуть зробити свій внесок у розвиток дошкільної педагогіки як теоретично, так і практично, створивши власні осередки допомоги батькам у вихованні.

З-поміж цікавих авторських методичних програм звернула увагу на такі: авторська програма Людмили Черкесової «Кумедні заняття», комплекс ритмічної гімнастики для дітей віком від 2 років.Програма ґрунтується на сучасних наукових дослідженнях особливостей психофізичного розвитку дітей дошкільного віку. Передбачено комплексний підхід до реалізації освітніх завдань і, що є особливо цінним, медико-педагоґічний контроль. Крім того, розроблено рекомендації щодо добору музично-ритмічного матеріалу.

Авторська програма Наталі Прищепи «Нарру English» . Передбачено комплексний підхід до вивчення іноземної мови дітьми віком від 2 «о 4 років шляхом поступового занурення у мовне середовище в повсякденному житті, у спілкуванні з педагогами, батьками під час різних видів дитячої діяльності. Найважливішим є те, що програма має і соціокультурне значення: ознайомлює з культурою й традиціями інших народів. Програма дидактично обумовлена, послідовна, пропоновані в ній методи і прийоми є особистісно орієнтованими.

Авторська програма Тетяни Бурдюгової «Українська з пелюшок». Програма враховує специфіку природного мовного середовища російськомовного південно-східного регіону України. Рекомендована для навчання дітей віком від 1 до 3 років шляхом цілковитого занурення в мовне середовище, створене носіями української мови. У програмі враховано особливості розвитку пізнавальної сфери дітей раннього дошкільного віку, багато уваги приділено постійній зміні освітньої діяльності дітей, спільній роботі з батьками.Серед інших були відзначені роботи творчої групи приватної гімназії «Мрія» «Готуємося до батьківських зборів».„ Робота з батьками викликає труднощі у класних керівників. Саме в цій царині вчителі й далі дотримуються звичних стереотипів, вдаються до старих прийомів, які викликають відторгнення. У роботі з батьками за всієї П систематичності дуже часто відсутня системність.

Неабиякий інтерес викликала робота вчителя початкових класів Катерини Тренкіної (м. Челябінськ). Авторська науково-дослідницька робота є третім етапом, логічним завершенням роботи над розвивальною програмою «Я росту, навчаючись, люблячи і граючись».На першому етапі було розроблено змістову частину проекту, на другому—методичні рекомендації з його використання та дидактичний матеріал, на третьому проведено моніторинг та наукові дослідження, здійснено корекцію програми.Автор використала значну кількість наукової та просвітницької літератури, власний практичний матеріал, що дало змогу зробити висновки про формування пізнавального інтересу до процесу навчання дошкільнят, об’єднала зусилля сім’ї, дошкільного закладу в питаннях виховання, розвитку та навчання дітей засобами колективно-сімейної творчості (рец. В. Чудакова).

Нині питання підвищення кваліфікації вчителів, ознайомлення з новими технологіями, опанування їх є досить болючими. Інститути вдосконалення вчителів не завжди задовольняють потреби педагогів у нових знаннях. Підтвердженням цього і є фестиваль, на який приїздить велика кількість педагогів, щоб підвищити свій професійний рівень, поспілкуватися з науковцями, вчителями-новаторами, колегами.І надзвичайно важливо, Що авторські методики, технології, програми спецкурсів цього спрямування були схвально сприйняті учасниками і членами Журі фестивалю.

Хочу зупинитися на авторській технології кандидата педагогічних наук О. Виговської «Педагогічні ключі індивідуально-особистісно-людського розвитку суб’єктів шкільного навчально-виховного процесу». Автор скрупульозно проаналізувала причини неготовності вчителя до змін та втрати мотивації до педагогічної діяльності. Саме запропонована технологія гарантує якість підготовки сучасної вчителя, якого потребує сьогодення.Технологія вже пройшла апробацію в НПУ ім. М. П. Драгоманова і дала позитивні результати. Авторська технологія містить три ключі.

Ключ 1. Учитель-творець, учитель-майстер.

Ключ 2. Цілепокладання вчителя: нові витоки й підґрунтя.

Ключ 3. Учень як суб’єкт власного розвитку: плекання мотивації до навчання.

— Тетяно Іванівно, ви не вперше берете участь у роботі фестивалю. Що спонукало вас до цього?

Роз’їжджаючись, учасники фестивалю говорять:

Прощай, фестиваль «Педагогіка XXI століття — 2008»!

Здрастуй, фестиваль «Педагогіка XXI століття — 2009»!

Источник:
Газета — Шкільний психолог
XII МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПЕДАГОГІКА XXI СТОЛІТТЯ» РЕПОРТАЖ ІЗ МІСЦЯ ПОДІЇ Тетяна
http://festival21.org/stati-i-publikacii/gazeta-shkilnij-psixolog/

Газета «Психолог дошкілля» запрошує стати членом віртуального клубу «Читацька рада»

Газета «Психолог дошкілля» запрошує стати членом віртуального клубу «Читацька рада»


Видання «Психолог дошкілля» живе та розвивається завдяки вам, шановні читачі. Ви — наші замовники, критики і рецензенти, учасники конкурсів і обговорень, автори статей і методичних матеріалів «Психолога дошкілля». Сьогодні з’явилася можливість для постійного діалогу з кожним із вас — це віртуальний клуб «Читацька рада».

Участь у віртуальному клубі дасть вам змогу обмінюватися думками стосовно публікацій, давати поради щодо змісту і впливати на редакційну політику видання.

Щоб стати членами Клубу
, необхідно:
— надіслати копію передплати «Психолог дошкілля» хоча б на півроку 2012 р.;
— відповісти на запропоновані нижче запитання;
— написати про себе (прізвище та ім’я, де й ким працюєте, який стаж, як давно передплачуєте «Психолог дошкілля», можливо, публікувалися у нашому виданні тощо) та контактну електронну адресу.

Бажано: взяти участь у дискусії «Віртуальний круглий стіл».

Запитання-завдання для вступу в клуб «Читацька рада»

1. Визначте 7 публікацій, які вам найбільше сподобалися. Зазначте рейтинговий номер (від 1 до 7), рік і номер видання, автора та назву статті.

2. Вкажіть матеріали, які ви використовували у своїй роботі. Зазначте рік і номер видання, автора та назву статті.

3. Який номер за будь-яких шість місяців ви вважаєте найкращим? Зазначте, які номери розглянули (рік, номер видання).

Наша адреса: 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2, «Психолог дошкілля»

Нагадуємо теми круглих столів клубу «Читацька рада», які були запропоновані раніше:

Психолог у дитячому садку
Інклюзивна освіта: соціально-психологічний супровід «особливої» дитини
Дитина у віртуальному світі: комп’ютар і телебачення — користь та небезпека
Дитина в ситуації розлучення

А також нові теми:

Як полегшити адаптацію малюка до дитячого садка
Якою має бути діагностика дошкільника
Місце психолога у педагогічному колективі дитячого садочку

Розмова з вами, шановні колеги, завжди важлива та плідна. Впевнені: у вас є свій досвід та власна думка. Уже багато психологів відгукнулися та долучилися до бесід у нашому віртуальному клубі «Читацька рада». Приєднуйтеся й ви!

Источник:
Газета «Психолог дошкілля» запрошує стати членом віртуального клубу «Читацька рада»
Газета «Психолог дошкілля» запрошує стати членом віртуального клубу «Читацька рада» Видання «Психолог дошкілля» живе та розвивається завдяки вам, шановні читачі. Ви — наші замовники, критики і
http://metodportal.net/node/11352

Газета психолог

Каждая девушка мечтает об ухоженных волосах , при этом не пользуясь огромным количеством специальных средств, и не проводя долгого времени у зеркала. Девушки, которые имеют кудрявые волосы, хотят их выпрямить и пользуются утюжками, сжигая и портя свои волосы. Современные процедуры кератинового выпрямления волос, позволяют облегчить жизнь представительницам прекрасного пола и сделать их волосы блестящими и […]

Абсолютно любой человек, который желает иметь крепкое здоровье, должен понимать, насколько важно на регулярной основе проходить диспансеризацию. Такой подход позволит выявлять заболевания на самых ранних стадиях, и устранить их относительно безболезненно и быстро. Сегодня мы поговорим о такой составляющей человеческой организма, которой обычно уделяется не слишком много внимания – о зубах и ротовой полости. Далеко […]

Наружную рекламу в одной песне назвали цветной плесенью города. И действительно, яркие вывески самого разного качества каждый день появляются не стенах домов, улицах и прочих незанятых поверхностях. Обилие информации заставляет тех, к кому она была обращена, поступать наоборот и не замечать всевозможные растяжки и баннеры. Исключение люди делают только для по-настоящему креативных или забавных стендов. […]

Жить в маленьком доме, самом сильном-вот теперь очередной раз пытаюсь своим маленьким шествием. Он поднял брови и сделал свое лицо худшим злом, которое он мог, я тряс клизмы и снова кричал: — Что? Убирайся отсюда! Это очень поможет команде. Бросали обломки на землю люди, шли быстро и входили в лес. Еще несколько минут я стоял […]

Вы приняли верное решение заняться оздоровлением своего организма! Ваш организм обязательно станет здоровым, и в этом вам помогут специалисты, владеющие наиболее современными разработками в области кинезиологии мануального воздействия , такими техниками, как «рекойл», «МЭТ», миофасциальной техникой и другими, такими же эффективными. На сеансе применяется воздействие не только на поверхностные мышцы, как при обычном массаже, но […]

Психастения — это обсессивно-компульсивное расстройство личности, при котором человек постоянно находится в тревожном состоянии, становиться мнительным и неуверенным в себе. Также болезнь называют тревожным расстройством. Из-за того, что симптомы неоднозначные и перекликаются с симптомами других психических заболеваний, Психотерапия Исраклиник нужна тщательная и профессиональная. Психастения характеризуется тревожным и навязчивым состоянием человека, что может привести к неточному […]

Художник превращает фотографии животного мира в восхитительные цифровые иллюстрации

Жин Грейзи — Шанхайский художник и иллюстратор , воссоздает свои любимые фотографии животного мира в цифровом варианте. Он фотографирует, после, превращает фото в восхитительные иллюстрации. Самое приятное здесь, что он даже показывает нам процесс создания этих новых произведений искусства, поэтому обязательно прокрутите вниз, чтобы увидеть их сами! Понравилось? Поделитесь с друзьями!

10 хитрых уловок, которые помогут вам спасти одежду и обувь

Мы собрали несколько проверенных способов, которые помогут подарить вашей одежде и обуви второй шанс. Очень часто нам приходится расставаться с любимыми вещами из-за каких-то повреждений или неопрятного вида. Гораздо обиднее, когда подобные казусы случаются с совсем новыми вещами. Аккуратно почистить замшевую обувь можно с помощью пилочки для ногтей Средство для мытья окон вернет глянцевой коже первоначальный блескСмесь соли и […]

Румыны заметили, что Диор скопировал их традиционную одежду и решили добиваться правды…

Модные бренды довольно часто подвергаются критике за бесстыдный плагиат других брендов или художников, а также «заимствование» элементов из местных культур. В прошлом году, когда появилась новая коллекция Диор, люди заметили, что некоторые модели одежды выглядят странно знакомыми. Элементы взяты из небольшого румынского региона Бихора. Как оказалось, пальто Диора имеет потрясающее сходство с традиционным пальто Бихора. Известный дом моды […]

Я создал уникальную коллекцию обуви из повседневных предметов

Вы устали от веганов? У меня есть только обувь для вас! Или вы вегетарианцы и устали от всех тех хищников? У меня есть идеальный ботинок для вас! Серия «Everyday shoes», которую я сделал, представляет собой замечательное сочетание странных ботинок и блестящих идей, которые вас шокируют. Из мясных туфель различной формы, ботинок из овощей, ботинок, идеально подходящих для разных случаев […]

Художник-визажист превращает свои губы в персонажей поп-культуры, и это выглядит очень реально

Визажист в Лондоне Лора Дженкинсон нашла творческий способ продемонстрировать миру невероятную живопись и макияж. Она использует помады и краски, чтобы создать на своих губах всевозможные симпатичные поп-культуры и персонажи мультфильмов, что делает их частью всего произведения искусства. От Диснея до Игры Престолов, Дженкинсон, вероятно, не испытывает недостатка в идеях, что делать дальше, и ее последователи на […]

Невзрачный снаружи — потрясающий внутри: дом из обычного контейнера

Когда люди мечтают о своем доме, то далеко не всем в голову может прийти идея о железной конструкции. Глядя на этот контейнер, не сразу и поймешь, что именно находится внутри него. Ответ подскажут только белая дверь, растения в горшках и небольшой столик. Грузовой контейнер, внутри оборудованный как дом. Снаружи это вполне обычный грузовой контейнер красно-коричневого […]

Почти каждой вещи можно найти нестандартное применение, если проявить смекалку. Например фольга, основное предназначение которой — обертывание еды. Этот материал можно использовать в довольно необычных целях, таких как полировка серебра или же удаление ржавчины. Я сделала подборку из 10 идей неординарного использования фольги. 1. ПОЛИРОВКА СЕРЕБРА Тусклые старые изделия из серебра можно легко очистить с […]

Это именно то, что я люблю — волосы радужных оттенков

Вот некоторые из моих любимых цветов! Я люблю яркие красочные волосы . Понравилось? Поделитесь с друзьями!

Бульдог смотрит фильм про Кинг-Конга и его реакция просто восхитительна!

Элвис и Халеси — два очаровательных английских бульдога. Они получили свою интернет-славу … смотря телевизор. Да, вы услышали это правильно. Этим двум пятилетним псам нравится сидеть перед экранам телевизора и очень драматично реагировать на увиденное. Их симпатичные, смешные и надменные реакции крадут сердца людей. В этом клипе Халеси, настоящая королева, показывает свои сострадательные эмоции, реагируя на одну из классических […]

Складывать что-либо в новых кухонных шкафчиках — сплошное удовольствие: вдоволь места, всё видно… Но проходит время и уже сложно найти, а тем более достать с полки нужную баночку консервированного горошка или тушенки! Вот еще одна блестящая идея для удобства хранения жестяных банок с консервами. Как хранить банки Посмотри, как находчивая женщина приспособила для этой цели обычные решетки для сушки […]

Желаете купить Виагру? Интернет-аптека «Всегда на высоте» к вашим услугам

В жизни абсолютно любого представителя сильной половины человечества может наступить период, когда его мужская сила слабеет. Естественно, что результатом станет частичная или полная половая дисфункция. Если вам также пришлось столкнуться с такого рода сложностями, не стоит впадать в панику. Врачи утверждают, что от такого недуга страдает каждый третий мужчина, старше тридцати лет. Вероятнее всего, такое […]

В интернете есть много возможностей хорошо провести время на каком-нибудь игровом ресурсе. Особой популярностью здесь пользуются казино-онлайн – площадки, предоставляющие доступ к разнообразным, азартным развлечениям. С их помощью можно играть на реальные деньги или просто забавляться в бесплатной версии. Зачем нужна бесплатная игра? Абсолютное большинство посетителей игровых сервисов казино-онлайн используют демо как доступ к интересующим […]

Жизнь в первобытном обществе сильно отличалась от привычного современному человеку уклада. Ни электричества, ни воды из-под крана, да и за едой нужно долго охотиться. Эдик – первобытный парень, передвигающийся на четырех конечностях. Его даже от примата трудно отличить, не то что узнать в нем человека. Живёт малец в Саванне, среди диких зверей и прочих опасных […]

Простой и неординарный парень по имени Фрэнк решает совместить приятное с полезным. Запланированная поездка стала осуществляться. Отдых с друзьями в далекой стране и сделать своей девушке Соне предложение руки и сердца на лазурном берегу. Романтическая атмосфера располагает к такому развитию событий. Песок и яркое солнце, гостиничный комплекс, где было все включено, экзотика и пляж. Остается […]

Наше время диктует жесткие условия к багажу знаний человека, необходимому для комфортного существования в обществе — это и компьютерная грамотность, и широкий кругозор, и знание иностранных языков, возможно даже, нескольких. Действительно, устраиваетесь ли вы на работу или отправляетесь в путешествие за границу — в любом из этих случаев жизни от вас вполне может потребоваться знание […]

Пара провела 5 месяцев в джунглях Южной Америки и сделала удивительные открытия

Супруги Стив и Элиа в течение 5 месяцев были волонтерами в четырех разных организациях Южной Америки — от Коста-Рики до Эквадора и Бразилии. Каждый день пребывания в джунглях был наполнен новыми открытиями и эмоциями! «Я всегда любила животных, и знала, что в мире есть удивительное биоразнообразие, но увидеть это своими глазами — невероятный опыт!» — […]

Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в первом матче чемпионата мира

Встреча прошла на стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 5:0. Встреча прошла на стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 5:0. Российская команда повела в счете на 12-й минуте встречи, когда мяч забил хавбек Юрий Газинский. На 23-й минуте полузащитник Алан Дзагоев получил травму задней поверхности бедра и был заменен на Дениса Черышева, который увеличил преимущество […]

Жириновский спрогнозировал, что выход на пенсию отодвинут до 80 лет

Лидер ЛДПР сообщил, что его партия не намерена намерена поддерживать свежую инициативу правительства о резком повышении пенсионного возраста в Российской Федерации. Такое решение следовало принимать давно, и повышать планку выхода на пенсию постепенно. Но со временем всем нам придется трудиться не иначе как до 80 лет! «Если сохранять низкий порог выхода на пенсию, то рано […]

До 40 лет в холостяках. Думал, что уже и не женюсь вовсе

Я хорошо запомнил свой сороковой день рождения. Это была суббота. Обыкновенная суббота, которая ничем не отличалась от любой другой субботы. Я заварил себе кофе, достал из холодильника заранее купленный эклер и принялся завтракать. Помню, сижу, потягиваю ароматный кофе, а в голове крутится мысль: «так и помрёшь одиноким, так и помрёшь…». Даже сладкий эклер не разогнал […]

Эпоха массового производства: что творится на азиатских фабриках?

Конвеер из людей! И несмотря на то, что многие производства уже давно автоматизированы, азиатские предприятия остаются самыми масштабными в мире. Миллионы людей трудятся, чтобы кто-то мог купить себе новенький смартфон или пару кроссовок. За первенство на рынке идет борьба меду Китаем и Индией, Вьетнамом и Камбоджей. Условия для сотрудников провинций оставляют желать лучшего: многие поколениями […]

Кабмин утвердил повышение возраста выхода на пенсию

Правительство РФ одобрило повышение возраста выхода на пенсию с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин, начиная с 2019 г. «Несмотря на поздний старт по этому вопросу, предлагается ввести достаточно длительный переходный период. Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет […]

Народный артист РФ, сценарист, режиссер культовых лент «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Пираты XX века», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», Станислав Сергеевич Говорухин скончался сегодня, 14 июня, после долгой болезни. О смерти режиссера сообщило агентство РИА Новости. Станиславу Говорухину было 82 года. О смерти режиссера поспешили сообщить еще вчера, но позже его директор опровергла […]

К сожалению, мы все это переживаем в тот или иной момент, и ничто не вызывает сожаления, как плохая татуировка. Да, около 25% людей в Соединенных Штатах имеют татуировку, и до 50% из них хотят избавиться от неудачного рисунка. Насколько мы можем судить, никогда не будет недостатка в людях, желающих поделиться своим смущением. Мы составили новый список татуировок, неудачно сделанных. […]

20+ Невероятные фотографии «до» и «после» преобразования, которые показывают, что всего в жизни можно достичь

Потеря веса часто может быть похожа на тяжелую битву, особенно если вам говорят, чтобы вы подняли планку с вашим тренером, но награды могут быть не настолько сладкими, как хотелось бы. Суровые тренировки, напряженный график и ежедневный стресс могут быть использованы в качестве оправдания, чтобы отложить первые шаги по избавлению от лишних килограммов. Мы понимаем, как трудно […]

Через две недели банковские карты россиян попадут под контроль налоговиков

С 1 июля в РФ вступают в силу и будут применяться поправки к статье 86 Налогового Кодекса. Они предписывают банкам предоставлять налоговым органам информацию по движению денежных средств на счетах и банковских картах граждан. И все поступления на счет (или карту), не являющиеся узаконенной белой зарплатой, будут по умолчанию расцениваться как полученная физлицом прибыль. На […]

Эстонцы выпустили ролик о мощи и силе своей армии. Стра-а-а-шно!

Бравый эстонский солдат не спасует перед диким, оскалившимся медведем. Причем тут этот хищник? Остается догадываться. На Западе регулярно муссируется тема о возможной «российской угрозе» странам бывшего соцлагеря. И хотя Кремль неоднократно опровергает слухи о возможном нападении, русским не верят. Чтобы поднять дух эстонцев против наглых россиян, лелеящих планы на завоевание маленькой страны, Высшая военная школа […]

Источник:
Газета психолог
Каждая девушка мечтает об ухоженных волосах , при этом не пользуясь огромным количеством специальных средств, и не проводя долгого времени у зеркала. Девушки, которые имеют кудрявые волосы, хотят их
http://psyjournals.org.ua/

Газета психолог

Видавництво «Шкільний світ» — українське педагогічне видавництво, яке спеціалізується на випуску періодичних видань та навчально-методичної літератури. Засноване 1996 року в Києві [1] .

Мосієнко Марина Володимирівна (генеральний директор)

Долгова Дар’я Дмитрівна (шеф-редактор)

Калюжна Олена Володимирівна (головний редактор)

педагогічна преса(газети та журнали), навчально-методична література (книжки,посібники,методички),

конкурси та події для освітян («Освітній Оскар», «Панорама творчих уроків»)

Історія видавництва «Шкільний світ» розпочалася в 1996 році у місті Києві і перша назва видавництва була інша — «Перше вересня». Для освітнього видавництва назва «Перше вересня» досить зрозуміла і доречна, саме 1-го вересня починається новий навчальний рік і діти йдуть до школи, а до того слово «перший » має і другий привабливий зміст — початок нового періоду. Ідея створення видавництва для учителів України належала Андрію Русакову, Марині Мосієнко та Володимиру Кочеткову-Сукач. В ідею створення видавництва був покладений принцип від учителів — учителям, авторами матеріалів мали стати самі українські педагоги. Кожного тижня або раз на два тижня вчитель мав би отримати методичну допомогу для своєї щоденної праці.

у 1999 році змінюється назва видавництва з «Перше вересня» на «Шкільний світ». Протягом восьми років виходить ще близько тридцяти видань для української системи освіти. Всі вони видаються виключно українською мовою та створені українськими вчителями для українських вчителей. Матеріали, що розміщюються на шпальтах видань мають навчально-методичний характер, на початку переважну кількість складають розробки занять та уроків, власні методики, дидактики та корисні поради для роботи . Пізніше на шпальтах починають з»являтися наукові статті .

Видавництво «Шкільний світ» було першим приватним видавництвом, яке почало видавати періодичні видання для педагогів України державною мовою. І цей приклад був важливим, бо раніше за радянських часів, всі періодичні видання для вчителів видавали державні видавництва, за умови жорсткого цензування.

Нині видавництво«Шкільний світ» є видавцем 29 газет, 5 журналів і понад 100 книжок на рік. Всі видання виходять за підтримки МОНУ та НАПН України. Щомісячний тираж всіх видань становить понад 100 тис. примірників. Всі видання виходять виключно українською мовою та розповсюджуються виключно за передплатою через Каталог Укрпошти. У виданнях «Шкільного світу» в рік виходить від 4000 до 8000 статей.

Головна мета видань — методична підтримка українських педагогів , знайти та розповсюдити найкращий інноваційний досвід, що відповідає Новій українській школі, піднести імідж освітян.

Читацька аудиторія — це вихователі та завідуючи дошкільними навчальними закладами, вчителі всіх шкільних предметів, керівники навчальних закладів та органів управління, психологи, що працюють в системі освіти, позашкільники, методисти всіх рівнів, студенти педагогічних вишів .

У видавництві «Шкільний світ» — близько 100 працівників, серед яких вчителі, редактори, науковці, журналісти.

Директору школи, заступнику директора школи Редагувати

 • Газета «Директор школи»
 • Журнал «Директор школи. Шкільний світ»
 • Газета «Директор школи. Бібліотека»
 • Газета «Завуч»
 • Газета «Завуч. Бібліотека»
 • Газета «Шкільний світ «
 • Газета «Шкільний світ. Бібліотека»
 • Журнал «Школа»
 • Газета «Сучасна школа України»
 • Газета «Українська мова та література»
 • Газета «Українська мова та література. Бібліотека»
 • Газета «Зарубіжна література»
 • Газета «Зарубіжна ліьература. Бібліотека»
 • Газета «Історія України»
 • Газета «Історія України. Бібліотека»
 • Газета «Deutsch»
 • Газета «Deutsch. Бібліотека»
 • Газета «English»
 • Газета «English.Бібліотека»
 • Газета «Математика»
 • Газета «Математика. Бібліотека»
 • Газета «Інформатика»
 • Газета «Інформатика. Бібліотека»
 • Газета «Фізика»
 • Газета «Фізика. Бібліотека»
 • Газета «Хімія. Шкільний світ»
 • Газета «Хімія. Біологія. Бібліотека»
 • Газета «Біологія. Шкільний світ»
 • Газета «Краєзнавство. Географія. Туризм»
 • Газета «Краєзнавство. Географія. Туризм Бібліотека»
 • Газета «Трудове навчання»
 • Газета «Трудове навчання. Бібліотека»
 • Газета «Здоров’я та фізична культура»
 • Газета «Здоров’я та фізична культура. Бібліотека»
  • Газета «Дитячий садок»
  • Газета «Дитячий садок. Бібліотека»
  • Газета «Дитячий садок. Управління»
  • Газета «Дитячий садок. Мистецтво»
  • Журнал «Дошкілля»
   • Газета «Початкова освіта»
   • Газета «Початкова освіта. Бібліотека»
   • Газета «Початкова освіта. Уроки»
   • Газета «Початкова освіта.Дидактичні ма

   Видання для психологів, що працюють в освіті та спеціальних педагогів (дефектологів) Редагувати

   • Газета «Психолог»
   • Газета «Психолог. Бібліотека»
   • Газета «Психолог дошкілля»
   • Газета «Дефектолог»
   • Газета «Соціальний педагог»
   • Газета «Соціальний педагог. Бібліотека»

   Щороку видавництвом проводяться всеукраїнські конкурси «Освітній Оскар» [2] та «Панорама творчих уроків» [3]

   Источник:
   Газета психолог
   Видавництво «Шкільний світ» — українське педагогічне видавництво, яке спеціалізується на випуску періодичних видань та навчально-методичної літератури. Засноване 1996 року в Києві [1] .
   http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82

COMMENTS